แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์

แพลตฟอร์ม DECIDE เป็นตัวช่วยด้านการลงทุนแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการซื้อขายสินทรัพย์และตราสารทุกประเภท พร้อมทั้งนำเสนอฟังก์ชันที่ครอบคลุมกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

ระบบ Front Office สำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

การจัดการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

การบริหารการเทรด (Position Management)

การบริหารความเสี่ยง

ตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในปี พ.ศ. 2562 ไทยเควสท์ได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมบริการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยร่วมมือกับบริษัท พีดีวี ไฟแนนเชียล ซอฟท์แวร์ จำกัด (pdv Financial Software GmbH) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซลูชันและเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศเยอรมนี และประสบความสำเร็จในการให้บริการกับโบรกเกอร์ 3 รายภายในปีเดียวกัน

ลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของและลดเวลาดำเนินการให้สั้นลงผ่านโมเดล ASP

บริการแบบครบวงจร – ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูล (Low Latency) ผ่าน Co-location ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าซื้อขายสะสมผ่านแพลตฟอร์มในช่วงปีพ.ศ. 2563-2565 อยู่ที่ราว 1,800 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2565 ปริมาณคำสั่งในระบบเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 9% ของปริมาณคำสั่งในกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย