ไทยเควสท์เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านการเงินการลงทุนชั้นนำในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับบริการข้อมูลการเงินการลงทุน (Market data terminals)

ในปี พ.ศ. 2562 ไทยเควสท์ได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการ ระบบส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน แบบจัดการบริการครบวงจร (Fully-managed service) โดยจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Server) สำหรับ รับ-ส่ง คำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ไว้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์การให้บริการข้อมูลทางการเงินที่ยาวนาน บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจให้เข้าดำเนินงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการสำคัญ ๆ มากมาย