ในปี พ.ศ. 2562 ไทยเควสท์ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนได้ขยายธุรกิจการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ Order & Execution Management System (OEMS) โดยความร่วมมือจากบริษัท pdv Financial Software ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ DECIDE และไทยเควสท์ได้ดำเนินการให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้สำเร็จเรียบร้อยในปีเดียวกันนั้น

โดยไทยเควสท์เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ให้บริการแบบครบวงจรที่ติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อจัดการการส่งคำสั่งซื้อขายทั้งแบบ Direct Market Access (DMA) และ Care orders พร้อมพร้อมความสามารถในการทำ Algorithmic Trading ซึ่งได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยแล้ว

จุดเด่นของบริการ Trading Solutions (DECIDE) โดยไทยเควสท์:

  • การให้บริการแบบ Application Service Provider (ASP) ช่วยให้มีค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่า และระยะเวลาดำเนินการสั้นกว่า
  • ไทยเควสท์เป็นผู้ดูแลซอฟต์แวร์และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แบบครบวงจรจึงลดความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการของลูกค้า
  • ประสิทธิภาพรวมในการจัดการคำสั่งซื้อขายที่ดีกว่า ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Co-location ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ