เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

  1. กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกคอร์สอบรมทั้งหมด
    กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ* ก่อนวันอบรม บริษัทจะคืนเงินค่าอบรมให้ 80% จากยอดชำระทั้งหมด
  2. กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกคอร์สอบรมบางคอร์ส จากคอร์สแบบแพคเกจ
    กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ* ก่อนวันอบรม บริษัทจะคืนเงินค่าอบรมให้ 80% ของส่วนต่างโปรโมชั่น

ตัวอย่างการคำนวณเงินคืน

ตัวอย่างที่ 1
กรณีลูกค้าชำระค่าอบรม 3 คอร์ส  ในราคาโปรโมชั่นสมัคร 3 คอร์ส ราคา 13,500 บาท จากราคาเต็ม 15,000 บาท
หากลูกค้าต้องการขอยกเลิก 1 คอร์ส บริษัทจะคำนวณเงินคืนค่าอบรมดังนี้

ราคาโปรโมชั่น 3 คอร์ส = 13,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 2 คอร์ส = 9,500 บาท

ส่วนต่างของทั้ง 2 คอร์ส = 13,500 – 9,500 = 4,000 บาท

80% จากส่วนต่างข้างต้น= 4,000 × 80% = 3,200 บาท

ดังนั้นลูกค้าจะได้รับเงินคืน = 3,200 บาท

ตัวอย่างที่ 2
กรณีลูกค้าชำระค่าอบรม 5 คอร์ส ในราคาโปรโมชั่นสมัคร 5 คอร์ส ราคา 20,000 บาท
และยังได้รับโปรโมชั่น on top อีก 10% เนื่องจากสมัคร 5 คอร์สพร้อมชำระเงินในเวลาที่กำหนด
ลูกค้าจึงชำระค่าอบรมเพียง 18,000 บาท  จากราคาเต็ม 25,000 บาท
หากลูกค้าต้องการขอยกคอร์ส 2 คอร์ส บริษัทจะคำนวณเงินคืนค่าอบรมดังนี้

ราคาโปรโมชั่นที่ลูกค้าชำระ 5 คอร์ส + on top อีก 10% = 18,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 3 คอร์ส = 13,500 บาท

ส่วนต่างของทั้ง 2 คอร์ส = 18,000 – 13,500 = 4,500 บาท

80% จากส่วนต่างข้างต้น = 4,500 × 80% = 3,600 บาท

ดังนั้นลูกค้าจะได้รับเงินคืน = 3,600 บาท

* วันทำการ – ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากลูกค้าแจ้งน้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันอบรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ตัวอย่างการนับจำนวนวัน