Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen

  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  เวลา 9:00 – 15:00 น.

ฟรี !! Workshop ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง

  • ปูพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์กราฟเทคนิค
  • สแกนหุ้นเด่นด้วย Market Screener
  • Workshop สร้างกลยุทธ์การลงทุนด้วย Aspen

ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคารบูรณวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 สำรองที่นั่ง / สอบถามข้อมูล โทร. 063-201-5638 / 063-201-5618
📩 Email: helpdesk@thaiquest.com