เกี่ยวกับเรา

ไทยเควสท์ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และยังมีทีมงานวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความชำนาญในการออกแบบระบบงานที่ซับซ้อน และเน้นการประมวลผลแบบเรียลไทม์ อันเป็นกุญแจสำคัญในการให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน