หุ้น IPO น้องใหม่ ‘DOD’ (บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค) ราคา IPO 9.30 บาท จอง 12-14 มิ.ย คาดเข้าเทรด 20 มิ.ย. 61

 KTZMICO เผยนักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตของ DOD
 ราคา IPO 9.30 บาท คิดเป็น P/E 17.22 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 12 เดือนที่ผ่านมา (Q2/60-Q1/61)
 P/E ของบจ. ที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน » APCO (32.32), MEGA (32.49) ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61

 ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย: บล.เคที ซีมิโก้ (KTZ)
 ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วม
1. บล.หยวนต้า (YUANTA)
2. บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS)
3. บล.ฟิลลิป (PST)
4. บล.ทิสโก้ (TISCO)

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย
1. ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ » จำนวน 62,045,000 หุ้น (56.40%)
2. นักลงทุนสถาบัน » จำนวน 22,000,000 หุ้น (20%)
3. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท » จำนวน 16,500,000 หุ้น (15%)
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท » จำนวน 9,455,000 หุ้น (8.60%)

 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. ลงทุนในโรงงานสกัด วัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล » ประมาณ 100 ลบ.
2. พัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท ได้แก่ ตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดี และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรีผลา » ประมาณ 200 ลบ.
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน » ประมาณ 50 ลบ.
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ » ประมาณ 637.24 ลบ.

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง bit.ly/2JCIwFI
 Filing ฉบับเต็ม bit.ly/2HDuxO3