บริการของไทยเควสท์

Financial Information Service
ไทยเควสท์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ทั้งข้อมูลต่างประเทศและข้อมูลในประเทศที่สำคัญ พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอันทันสมัย พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบครัน เพื่อช่วยให้การลงทุนทุกวินาทีของคุณเป็นเรื่องง่าย
Trading Solutions

ไทยเควสท์ได้ขยายธุรกิจการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ Order & Execution Management System (OEMS) โดยความร่วมมือจากบริษัท pdv Financial Software ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ DECIDE

Customized Software Solutions

ไทยเควสท์ให้บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการข้อมูล