คอร์สพื้นฐาน (Free)
Free

⭐ เตรียมพร้อมกลยุทธ์การลงทุนกับ Aspen (BASIC03)

📅 วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
เวลา 9:30 – 16:00 น.

✅ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใช้งานโปรแกรม Aspen Mobile / Aspen Desktop ได้ในระดับพื้นฐาน และต้องการศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมประกอบกลยุทธ์การลงทุนแบบมืออาชีพ ด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคขั้นเบื้องต้น

📌 แนะนำแนวทางกลยุทธ์การลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคขั้นเบื้องต้น
📌 เรียนรู้การใช้ฟังก์ชันที่สำคัญใน Aspen Mobile / Aspen Desktop เพื่อประกอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 2 แนวทาง
📌 ฝึกการค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคด้วย Market Screener

☎ สอบถามข้อมูลและลงทะเบียน โทร. 02-651-4747 ต่อ 777