คอร์สพื้นฐาน (Free)
Free

⭐ การใช้งาน Aspen for Browser หลักสูตรเบื้องต้น (BASIC01)

📅 วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 9:30 – 16:00 น.

✅ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นศึกษาการใช้เครื่องมือโปรแกรม Aspen for Browser เพื่อประกอบการลงทุน

    📌 เรียนรู้การใช้โปรแกรม Aspen for Browser ในหน้าฟังก์ชันพื้นฐานโดยละเอียด
    📌 รู้จักฟังก์ชันเสริมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุน
    📌 Workshop ฟังก์ชันในโปรแกรมจริง สามารถกลับไปใช้งานได้ทันที

☎ สอบถามข้อมูลและลงทะเบียน โทร. 02-651-4747 ต่อ 777