ฟีเจอร์ล่าสุดของ Aspen Desktop – My Workspaces

ฟีเจอร์ล่าสุดของ Aspen Desktop – My Workspaces

📅 วัน: พ. 18 ต.ค. 66

รายละเอียด:

✅ สร้างหน้าจอส่วนตัวด้วย Widget
✅ รองรับการใช้งานแบบหลายหน้าจอ
✅ เพิ่ม Symbol Link ของแต่ละ Widget ได้
✅ Sync Cursor ของทุก Chart เข้าด้วยกันอัตโนมัติ

ติดตามเราได้ที่:

My Workspaces

Sync Cursor

888/180 Ploenchit Road 18th Fl., Mahatun Plaza Building Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330

+662 651 4747

helpdesk@thaiquest.com