คอร์สพื้นฐาน (Free)
Free
เรียนลัดการใช้ Aspen ประกอบการลงทุน (BASIC02)

30 เม.ย. 65 เวลา 9:30 – 12:30 น. 

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือโปรแกรมทั้งหมดของ Aspen แบบเร่งรัด เฉพาะฟังก์ชันหรือหน้า Page ที่สำคัญ

  • เรียนรู้การใช้โปรแกรม Aspen for Browser โดยเฉพาะฟังก์ชันสำคัญในหน้า Default
  • แนะนำหน้า Global Page ยอดนิยม และการนำมาประยุกต์ใช้งาน
  • รู้จักเมนูฟังก์ชันเด่นในแอปพลิเคชัน Aspen Mobile สำหรับอุปกรณ์พกพา

 ช่องทางการอบรม » ศูนย์ฝึกอบรมไทยเควสท์ / รับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ThaiQuest LIVE และ AspenbyThaiQuest
 063 201 5618