Support

FAQs :: Aspen Mobile
1. Aspen Mobile สามารถใช้งานบนอุปกรณ์อะไรได้บ้าง และใช้ Username และ Password ใดในการเข้าใช้งาน?

Aspen Mobile เป็น Application ที่สามารถเข้าใช้งานได้บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

 • iOS ต้องเป็น iOS เวอร์ชัน 0 ขึ้นไป
 • Android ต้องเป็น Android เวอร์ชัน 4 (Kit-Kat) ขึ้นไป

สำหรับ Username และ Password ที่เข้าใช้งาน Aspen Mobile ลูกค้าโบรกเกอร์สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกลิงก์นี้ > Broker-Lists

2. หากต้องการค้นหาข่าวหุ้นรายตัวโดยเฉพาะ ต้องทำอย่างไร?

สามารถค้นหาข่าวหุ้นรายตัวบน Aspen Mobile ได้โดยพิมพ์ “%Symbol” เช่น ต้องการค้นหาข่าวหุ้นรายตัวของ KBANK ให้ใช้พิมพ์คำค้นว่า “%KBANK” เพื่อให้ได้ข่าวบทวิเคราะห์ของหุ้น KBANK โดยเฉพาะ

3. ในฟังก์ชัน Chart ระหว่างการ Save Template และการ Save Layout ต่างกันอย่างไร?
 • วิธีการ Save Template จะบันทึกข้อมูล Indicator หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น เหมาะกับผู้ใช้งานที่ใช้ Indicator เหล่านั้นเป็นประจำ และเปลี่ยน Symbol หุ้นในการดูข้อมูล
 • วิธีการ Save Layout จะบันทึกรายการต่างๆ บนกราฟ ได้แก่ Symbol หุ้น, Time Frame, Indicators และ Trend Lines หรือบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดในฟังก์ชัน Chart
4. ฟังก์ชัน Alerts บน Aspen Mobile ตั้งเตือนอะไรได้บ้าง?

สามารถตั้งเตือนข้อมูลภาพรวมตลาดต่างๆ และตั้งเตือนข้อมูลของหุ้นรายตัวโดยเฉพาะซึ่งมีหัวข้อในการตั้งเตือนดังนี้

หัวข้อสำหรับการตั้งเตือนหุ้นรายตัวมีดังนี้

 • Price Alert = เตือนเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนด
 • Auto Price Alert = เตือนอัตโนมัติเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงทุก 5% สำหรับหุ้นรายตัว และ TFEX และ 2.5% สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
 • Technical Signal = เตือนเมื่อเกิดสัญญาณซื้อขายทางเทคนิค
 • Financial Report = เตือนเมื่อมีการเผยแพร่งบการเงิน
 • Dividend Payment = เตือนเมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
 • New/Research = เตือนเมื่อมีข่าวหรือบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสำหรับการตั้งเตือนสรุปภาวะตลาดมีดังนี้

 • สรุปข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ
 • ข้อมูลการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนใน SET
 • ข้อมูลการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนใน TFEX
5. ฟังก์ชัน Market Screener บน Aspen Mobile ประกอบด้วยหมวดเงื่อนไขการสแกนอะไรบ้าง?

Aspen Mobile สามารถค้นหาหรือคัดกรองหุ้นตามเงื่อนไขที่ต้องการได้โดยใช้ฟังก์ชัน Market Screener ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้

 • Predefined Screener คือ Template สำเร็จรูปที่ Aspen Mobile ได้คิดค้นขึ้น แต่ผู้ใช้งานยังสามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เอง และยังบันทึก Template ที่ปรับแก้ไขนี้ไว้ใช้งานส่วนตัวได้อีกด้วย
 • My Screener คือการตั้งเงื่อนไขส่วนตัวที่สามารถเลือก Criteria แต่ละรายการได้ตามต้องการ และบันทึกไว้ใช้งานเป็น Template ส่วนตัวได้ โดยหมวดของ Criteria ประกอบด้วย

   Descriptive               หมวดเงื่อนไขกลุ่มดัชนีหรือกลุ่มอุตสาหกรรมในการสแกน
   Price & Volume        หมวดเงื่อนไขทางด้านราคาและปริมาณการซื้อขาย
   Analytics                 หมวดเงื่อนไขค่า Change และค่า Beta
   Fundamentals         หมวดเงื่อนไขค่าพื้นฐานในงบการเงิน
   Technical Analysis    หมวดเงื่อนไขทางด้านเทคนิควิเคราะห์

6. ข้อมูลที่ให้บริการบน Aspen Mobile ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง?

Aspen Mobile ให้บริการข้อมูล ข่าวสารแบบ Real Time ประกอบด้วยข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น

 • ดัชนีและราคาหุ้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ อัตราดอกเบี้ย
 • ราคาน้ำมัน ราคาทองและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
 • ข้อมูลราคาสินค้าฟิวเจอร์ส
 • ข้อมูลข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 • ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน
7. หากต้องการดูข้อมูลการซื้อขายแบบ Real Time สามารถดูได้จากฟังก์ชันใดใน Aspen Mobile?

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการซื้อขายแบบ Real Time ได้จากฟังก์ชัน “Ticker” บน Aspen Mobile ซึ่งสามารถใช้ Setting (  ) เพื่อปรับตั้งค่าและคัดกรองข้อมูลที่ต้องการดูได้

8. ข้อมูลงบการเงิน นอกจากค้นหาได้จากฟังก์ชัน News แล้ว ยังสามารถดูแบบเปรียบเทียบได้จากฟังก์ชันใดบน Aspen Mobile?

ดูได้จากฟังก์ชัน “Financials” เพื่อดูข้อมูลงบการเงินแบบเจาะลึกของหุ้นรายตัวได้ และนอกจากนี้ในฟังก์ชัน Financials ยังสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของหุ้น โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี (YoY) และรายไตรมาส (QoQ) ได้อีกด้วย

9. หากต้องการดูข้อมูลการจัดอันดับหุ้น (Ranking) ใน Aspen Mobile ต้องตั้งค่าอย่างไร?

ฟังก์ชัน Ranking บน Aspen Mobile มีจุดเด่นในการแยกกระดานการจัดลำดับข้อมูลรวมถึงมีประเภทการจัดลำดับให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย

สำหรับวิธีการใช้งานเริ่มต้นจากเลือกกระดานในการจัดลำดับข้อมูล เช่น ต้องการดูข้อมูลการจัดลำดับหุ้นในกระดาน SET แบบเรียงข้อมูลตามมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ให้เลือกประเภทเป็น “SET” และเลือก Type “Most Active Value” เป็นต้น

10. ปฏิทินการขึ้นเครื่องหมาย ของหุ้นรายตัว สามารถดูได้จากฟังก์ชันใดบน Aspen Mobile?

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการขึ้นเครื่องหมาย X ต่างๆ ได้จากฟังก์ชัน “Calendar” (  ) ซึ่งจะแสดงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ (Ex-Calendar) ให้ล่วงหน้า โดยวิธีการใช้งานให้แตะในช่องวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลการขึ้นเครื่องหมาย X ต่างๆ ของหุ้นรายตัวให้แก่ผู้ใช้งาน

11. ค้นหาชื่อ Application “Aspen Mobile” บน App Store ไม่พบ ต้องทำอย่างไร?

ปัญหานี้เกิดจาก Apple ID ที่ลงทะเบียนใช้งานบน App Store เป็นของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย  จึงทำให้ไม่สามารถค้นหา Aspen Mobile ได้

วิธีการแก้ไข โดยต้องทำการเปลี่ยน “Country/Region” จากต่างประเทศเป็นประเทศไทย จึงจะสามารถค้นเจอ Aspen Mobile ใน App Store และดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้

12. ข้อมูลบน Aspen Mobile เช่น ข้อมูลข่าว หรือข้อมูลกราฟไม่อัพเดท ต้องทำอย่างไร?

หากพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ ให้ทำการ Capture ภาพ Sever ของโปรแกรมขณะที่ท่านใช้งานอยู่ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 • ไปที่เมนู “Setting” จากนั้นเลือก “About”
 • ทำการ Capture หน้าจอรายละเอียดการใช้งาน และโทรเข้ามาแจ้งปัญหาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป
13. หากไม่สามารถดูข้อมูลดาวโจนส์ในหน้า Market Watch ได้ ต้องทำอย่างไร?
 • เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการผ่านโบรกเกอร์ที่สามารถซื้อขายหุ้นบน Aspen Mobile ได้นั้น ทาง Exchange ต่างประเทศมีการแจ้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้บริการข้อมูลบางส่วน จึงทำให้ข้อมูลดัชนีบางตลาดจะไม่สามารถดูได้ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Address

888/180 Ploenchit Road
18th Fl. Mahatun Plaza Building
Lumpini, Patumwan
Bangkok 10330 , THAILAND

Tel. +66 2 651 4747
Fax. +66 2 651 4748
Email: marketing@thaiquest.com

Aspen Services (Individual)

Tel.  +66 2 651 4747 ext. 789
Email: support@thaiquest.com

Aspen Services (Corporate)

Tel. +66 2 651 4747 ext. 777
Email: helpdesk@thaiquest.com