Support

FAQs :: Aspen for Browser
1. Aspen for Browser สามารถดูข้อมูลสำหรับการลงทุนอะไรได้บ้าง?

โปรแกรม Aspen for Browser เป็นโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนที่ประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน

จุดเด่นของบริการคือการใช่งานได้ง่าย สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนเพราะใช้งานผ่าน Web Browser และรองรับทั้ง Windows และ Mac OS

2. หน้าเริ่มต้น (Default Page) ของ Aspen for browser หายไป จะเรียกกลับมาใช้งานทำได้อย่างไร?

หากต้องการเรียกใช้งานหน้าเริ่มต้นของโปรแกรม ให้ไปที่แถบเมนูด้านบน คลิกที่ปุ่ม View จากนั้นเลือก Page Explorer และดับเบิ้ลคลิกหน้า “Default” จะเปิดหน้าเริ่มต้น (Default Page) ขึ้นมาใช้งาน

และถ้าต้องการให้เปิดหน้าเริ่มต้น (Default Page) ทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรม ให้คลิกที่เมนู Save Page และคลิกที่หน้าหัวข้อ Set this page as the startup page

3. เมื่อจัดหน้า Page เรียบร้อยแล้ว หากต้องการพิมพ์ Symbol ในหน้าต่างฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง แต่ส่งผลให้ทุกๆ หน้าต่างเปลี่ยนข้อมูลไปพร้อมๆ กัน ทำได้อย่างไร?

ทำได้โดยใช้เมนู “Symbol Linking” (  ) เพื่อเชื่อมระหว่างหลายๆ หน้าต่างใน Page เดียวกัน ให้เปลี่ยน Symbol หรือ Time Frame ไปพร้อมๆกัน โดยมีวิธีการดังนี้

  • คลิกที่ปุ่ม Symbol Linking จากนั้นเลือกแถบสี 1 สี แล้วนำไปคลิกที่กรอบมุมขวาบน (Title Bar) ของทุกหน้าต่างที่ต้องการให้เชื่อมกันให้เป็นกรอบสีเดียวกัน
  • เสร็จแล้วให้คลิกพื้นที่ว่างๆ บนหน้าจอของโปรแกรมเพื่อหยุดคำสั่ง (สี cursor จะหายไป) หลังจากนี้เวลาเปลี่ยน Symbol หรือ Time Frame ที่หน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่ง ทุกๆ หน้าต่างในหน้า Page นั้นจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่พร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องพิมพ์ Symbol หรือ Time Frame ทีละหน้าต่าง
4. ต้องการเพิ่มจุดตัดสัญญาณ Indicator บนฟังก์ชันกราฟ สามารถทำได้อย่างไร?

วิธีการเพิ่มจุดตัดสัญญาณ Indicator ลงบนฟังก์ชันกราฟ ทำได้ โดยใช้ “Expert Advisor” (  ) เพื่อเพิ่มสัญญาณจุดตัด โดยการเลือกสัญญาณ Indicator ที่ต้องการ เช่น หากต้องการเพิ่มสัญญาณจุดตัด MACD เมื่อคลิก Expert Advisor เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่ MACD Signal จะได้จุดตัดสัญญาณต MACD บนหน้ากราฟ เป็นต้น

5. ฟังก์ชัน Spread Ticker คืออะไร และสามารถใช้งานประกอบการลงทุนได้อย่างไร?

ฟังก์ชัน Spread Ticker คือฟังก์ชันที่ดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงเวลาที่กำหนด โดยราคาอาจจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ครั้งละหลายช่องราคา (Spread) ซึ่งสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาและช่องราคาในการดูข้อมูลได้ โดยการขึ้นหรือลงของราคาจะมีการเทียบกับราคาตั้งต้น (Ref. Price)

6. สามารถดูข้อมูลดัชนีต่างประเทศ ราคาทองและราคาน้ำมัน บน Aspen for Browser ได้จากฟังก์ชันไหน?

หากต้องการดูข้อมูลดัชนีต่างประเทศ ราคาทอง ราคาน้ำมัน ให้ไปที่เมนูในแถบเครื่องมือด้านบน คลิกที่ปุ่ม View จากนั้นเลือก Page Explorer และดับเบิ้ลคลิกหน้า World Indicies จะได้หน้าที่แสดงข้อมูลดัชนีต่างประเทศ ราคาทองและราคาน้ำมัน

7. หากต้องการดูข้อมูลปริมาณการซื้อขาย (Volume Buy/Sell) แยกเป็นหุ้นรายตัว สามารถดูได้ที่ฟังก์ชันใดบน Aspen for Browser?

สามารถดูข้อมูลปริมาณการซื้อขายของหุ้นรายตัวแบบแยกเปอร์เซ็นต์การซื้อขาย (%Buy %Sell) ได้ที่ฟังก์ชัน “Volume at Price” (  ) เพื่อใช้ดูปริมาณการซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดูว่า ปริมาณการซื้อหรือขายกระจายอยู่ที่ ณ ระดับราคาใดบ้าง และมีปริมาณการซื้อหรือขายสูงสุดอยู่ที่ ณ ระดับราคาเท่าไหร่ โดยมีข้อมูลสูงสุดย้อนหลัง 90 วัน

วิธีการใช้งานให้พิมพ์ Symbol ของข้อมูลที่ต้องการดูปริมาณการซื้อขาย จากนั้นกำหนดจำนวนวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังหรือสามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้

8. โปรแกรม Aspen for Browser สามารถดูข้อมูลงบการเงินแบบเปรียบเทียบแต่ละปีได้อย่างไร?

สามารถดูข้อมูลงบการเงินได้ที่ฟังก์ชัน “Fundamental” (  ) โดยคลิกที่หัวข้อ Financial แล้วไปที่ Financial Highlights จะแสดงข้อมูลงบการเงินรายปีแบบเปรียบเทียบแต่ละรายการให้สูงสุดทั้งหมด 5 ปีย้อนหลัง และยังสามารถเลือกเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสได้ โดยคลิกที่ Period

และนอกจากนี้ยังสามารถดูเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการโดยคลิกเครื่องหมายบวกด้านหน้ารายการที่ต้องการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

9. หากต้องการดูข้อมูล Warrant และ Derivative Warrant (DW) สามารถดูได้จากฟังก์ชันใดบ้าง?

สามารถดูข้อมูลได้จากฟังก์ชัน “Warrant Analytic และ Warrant Comparison”

  • Warrant Analytic : ดูข้อมูลรายละเอียดของ Warrant และ Derivative Warrants (DW) แบบเจาะลึกรายตัว เช่น วันหมดอายุ  Exercise Ratio รวมไปถึงข้อมูลอ้างอิง Underlying และข้อมูลการคำนวณ Ratio ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • Warrant Comparison : ดูข้อมูลรายรายละเอียดของ Warrant และ Derivative Warrants (DW) ในภาพรวมทั้งหมดที่มีการซื้อขายอยู่ขณะนี้ แบ่งประเภทตามผู้ออก (Issuer) ประเภท (Call/Put) และตามหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)
10. หากต้องการดูข้อมูลการจ่ายปันผลของหุ้นตั้งแต่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูข้อมูลได้จากฟังก์ชันใด?

สามารถดูข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลังของหุ้นตั้งแต่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ฟังก์ชัน Fundamental (  ) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัว

หากต้องการดูข้อมูลการจ่ายปันผล ให้คลิกที่ ข้อมูลบริษัท (Company) จากนั้นเลือก สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Rights & Benefits) แล้วเลือกประเภทเป็น XD (Ex-Dividend) โดยในฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อมูลการจ่ายปันผลตั้งแต่หุ้นตัวนั้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคา ก่อนประกาศจ่ายปันผล และหลังประกาศจ่ายปันผลอีกด้วย

11. หากพบข้อมูลผิดปกติ เช่น ข้อมูลข่าวไม่อัพเดท หรือ ข้อมูลราคาในหน้ากราฟมีความผิดปกติ ต้องทำอย่างไร?

เมื่อพบว่าข้อมูลบนโปรแกรม Aspen for Browser มีความผิดปกติ ข้อมูลไม่อัพเดท ให้ทำการ Capture ภาพ About เพื่อส่งให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม โดยคลิกที่ปุ่มรูป “i” (about) (  ) ที่อยู่ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อเช็ค Server ที่กำลังใช้งานอยู่

12. หลังจากดาวน์โหลด Microsoft Silverlight แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอย่างไร?
  • หากเปิดโปรแกรม Aspen for Browser ผ่านหน้า Google Chrome , Firefox หรือ Microsoft Edge เมื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Aspen for Browser จากนั้นปิด Browser ที่ใช้งานอยู่ และ Login เข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง โดยการเข้าใช้งานครั้งที่ 2 เป็นต้นไปจะกดปุ่ม Start เพื่อเข้าใช้งานทุกครั้ง
  • หากเปิดโปรแกรม Aspen for Browser ผ่านหน้า Internet Explorer แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบการทำงานโปรแกรมต่อไป

13. หากเข้าใช้งานโปรแกรม Aspen for Browser บน Mac OS ผ่าน Google Chrome หรือ Firefox แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ใช้งาน Aspen for Browser ผ่านระบบปฏิบัติการ Mac OS ขณะนี้สามารถใช้งานผ่าน Safari เท่านั้น สำหรับ Browser อื่นๆ กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาต่อไป

Address

888/180 Ploenchit Road
18th Fl. Mahatun Plaza Building
Lumpini, Patumwan
Bangkok 10330 , THAILAND

Tel. +66 2 651 4747
Fax. +66 2 651 4748
Email: marketing@thaiquest.com

Aspen Services (Individual)

Tel.  +66 2 651 4747 ext. 789
Email: support@thaiquest.com

Aspen Services (Corporate)

Tel. +66 2 651 4747 ext. 777
Email: helpdesk@thaiquest.com