คอร์สพื้นฐาน (Free)
Free
การใช้งานโปรแกรม Aspen for Windows

22 ธ.ค.64 เวลา 9:00 – 12:30 น.

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นศึกษาการใช้เครื่องมือโปรแกรม Aspen for Windows เพื่อประกอบการลงทุน

รายละเอียดหลักสูตร: แนะนำการใช้งาน Functions หลักของบริการ Aspen for Windows ได้แก่

  1. Quote (F6) การเรียกดูข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก ข้อมูลฟิวเจอร์สตลาดต่างประเทศ เป็นต้น
  2. Chart (F7) การวิเคราะห์กราฟเทคนิคเบื้องต้น
  3. News (F8) การเรียกดูข่าว การค้นหาข่าว รวมถึงการนำไปใช้งานต่อ
  4. Fixed Format (F9) การเรียกดูข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ วิธีคัดหุ้นเด่นทางเทคนิคอย่างง่าย

 ช่องทางการอบรม » ศูนย์ฝึกอบรมไทยเควสท์ / รับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ThaiQuest LIVE
02 651 4747 ต่อ 789
 support.thaiquest