ข่าวสารบริษัท

ไทยเควสท์ร่วมแนะแนวเส้นทางอาชีพในงาน CE Smart Career

18 พฤศจิกายน 2551

ไทยเควสท์ ผู้พัฒนาเสิร์ชเอ็นจิ้นองค์กรสัญชาติไทย ได้ร่วมงาน “CE Smart Career” ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2551 ในการนี้ ไทยเควสท์ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับแนะแนวเส้นทางอาชีพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใกล้จบการศึกษาได้สมัครงานที่ไทยเควสท์ด้วยเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้เปิดรับอุตสาหกรรมไอทีมากขึ้น โดยทางไทยเควสท์มองกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่บริษัทจะได้ยกระดับประสิทธิภาพองค์กรและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในปี 2552