หุ้นที่มีสัญญาณทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี

 หุ้นที่มีสัญญาณทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี

เงื่อนไข:
Close New High Within 260 Days

 หลักวิเคราะห์
 ราคาปิดมีการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี (260 วัน)
 มีสัญญาณแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้นต่อแบบไร้แนวต้าน (All Time High)

 ข้อควรระวัง ควรใช้วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ และควรดูปริมาณการซื้อขายประกอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเข้าลงทุน