หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น

 หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น

เงื่อนไข:
Slow Stochastic 5 Days %K > %D

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ Slow Stochastic(สำหรับการลงทุนระยะสั้น)
 มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น เมื่อ %K มีค่ามากกว่า %D
 มีสัญญาณเป็นขาลงระยะสั้น เมื่อ %K มีค่าน้อยกว่า %D
 Overbought(แพง) เมื่อ %K มีค่ามากกว่า 80
 Oversold(ถูก) เมื่อ %K มีค่าน้อยกว่า 20