หุ้นที่ลงมามาก และมีโอกาสเด้งกลับระยะสั้น

 หุ้นที่มีลักษณะลงมามาก และมีโอกาสเด้งกลับระยะสั้น

เงื่อนไข:
1.Slow Stochastic 5 Days %K<20
2.MAO 5 Days <= BB Bottom(Oversold)

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ Slow Stochastic(สำหรับการลงทุนระยะสั้น)
 Overbought(แพง) เมื่อ %K มีค่ามากกว่า 80
 Oversold(ถูก) เมื่อ %K มีค่าน้อยกว่า 20

 หลักวิเคราะห์ Moving AVG. Oscillator(MAO) ประกอบกับ Bollinger Band(BB)
 Overbought เมื่อ MAO > BB.Top มีลักษณะขึ้นมามาก มีโอกาสจะปรับตัวลดลง
 Oversold เมื่อ MAO < BB.Bottom มีลักษณะลงมามาก มีโอกาสเด้งกลับระยะสั้น