หุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด (หุ้นชนะตลาด) วันแรก

 หุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด (หุ้นชนะตลาด) วันแรก
เงื่อนไข:
Comparison (Stock/SET) MACD12-25 > 0 (First day)

 หลักวิเคราะห์ Comparison (Stock/SET) การเปรียบเทียบ หุ้นกับตลาด
 แสดงสัญญาณ *แข็งแกร่ง กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางขึ้น
 แสดงสัญญาณ *อ่อน กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางลง
 แสดงสัญญาณ ใกล้เคียงตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางออกด้านข้าง

*แข็งแกร่ง หมายถึง หุ้นจะแกว่งตัวขึ้นมากกว่าตลาด เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น, หุ้นจะแกว่งตัวลงน้อยกว่าตลาด เมื่อตลาดเป็นขาลง
*อ่อน หมายถึง หุ้นจะแกว่งตัวลงมากกว่าตลาด เมื่อตลาดเป็นขาลง, หุ้นจะแกว่งตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น

📝 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ MACD (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อ MACD > 0
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มอ่อนแอกว่าตลาดเป็นขาลง เมื่อ MACD < 0