หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้น

 หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้น

เงื่อนไข: Directional Indicator [DI+14>DI-14]

 หลักวิเคราะห์ Directional Indicator (DI+,DI-)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้น เมื่อ DI+ > DI-
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มแกว่งตัวขาลง เมื่อ DI+ < DI-

 หุ้นในภาพตัวอย่างไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือ กำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น