หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นและมีวอลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

 หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นและมีปริมาณการซื้อขาย โดดเด่นเมื่อเทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา

เงื่อนไข:
1. RSI 14 Days >= 60
2. Volume > Avg 5 Day

 หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)
 Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70
 Oversold(ถูก) เมื่อ RSI มีค่าน้อยกว่า 30

 VOLUME คือ ปริมาณการซื้อขายของหุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายกันในวันนั้น

〽️ AVG 5 DAY คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายหุ้น 5 วันที่ผ่านมา

 เมื่อนำทั้ง 2 ข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีความสัมพันธ์กับราคาดังนี้

① กรณีราคาปรับตัวขึ้น 
– ราคาปรับตัว ↑ และ Volume ก็ ↑ และ มีค่ามากกว่า Avg 5 Day = ราคาขึ้นแบบมีพลัง มีโอกาสขึ้นได้ต่อ
– ราคาปรับตัว ↑ แต่ Volume ↓ และ มีค่าน้อยกว่า Avg 5 Day = ราคาขึ้นแบบอ่อนแรง มีโอกาสขึ้นได้อีกไม่มาก
– ราคาปรับตัว ↑ มานาน ต่อมา Volume ก็ ↑ อย่างมาก = ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการขึ้น
– ราคาปรับตัว ↑ ถึงยอดเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ยอดเก่า = คัดค้านการขึ้นต่อของราคา ราคาอาจปรับตัวลง

② กรณีราคาปรับตัวลง 
– ราคาปรับตัว ↓ และ Volume ก็ ↑ และ มีค่ามากกว่า Avg 5 Day = ราคาลงแบบมีพลัง มีโอกาสลงได้อีก
– ราคาปรับตัว ↓ แต่ Volume ↓ และ มีค่าน้อยกว่า Avg 5 Day = ราคาลงตามปกติ
– ราคาปรับตัว ↓ มานาน ต่อมา Volume ก็ ↑ อย่างมาก = ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการลง
– ราคาปรับตัว ↓ ถึงฐานเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ฐานเก่า = คัดค้านการลงต่อของราคา ราคาอาจปรับตัวขึ้น

 หุ้นในภาพตัวอย่างไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือ กำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น