หุ้นที่สัญญาณแกว่งตัวขึ้นอย่างแรง

 หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขึ้นอย่างแรง

เงื่อนไข:
RSI 14 Days > Prev RSI 10%

 หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)
 Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70
 Oversold(ถูก) เมื่อ RSI มีค่าน้อยกว่า 30

 หุ้นในภาพตัวอย่างไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือ กำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น