หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น (วันแรก)

 หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น (วันแรก)

เงื่อนไข:
Slow Stochastic 9 Days %K > %D

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ Slow Stochastic (สำหรับการลงทุนระยะสั้น)
 มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น เมื่อ %K > %D
 มีสัญญาณเป็นขาลงระยะสั้น เมื่อ %K < %D
 Overbought(แพง) เมื่อ %K >= 80
 Oversold(ถูก) เมื่อ %K <= 20

 หุ้นในภาพตัวอย่างไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือ กำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น
บทความโดย Admin Bird

 หุ้นเด่นทางเทคนิค จะขอเปลี่ยนเวลาใหม่ พบกันทุกวัน จันทร์ เวลา 13:30 น.
 มีข้อเสนอแนะ อยากให้แนะนำวิธีคัดหุ้นสัญญาณอะไร สามารถส่ง Comment ข้อเสนอแนะ กลับมาได้นะครับ..