หุ้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยระยะสั้นชนะกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะยาว

 หุ้นมีแนวโน้มกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้นชนะกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลางยาว

 เงื่อนไข:
EMA6Line (Short3,5,7,9,11,13 Days)>EMA6Line (Long30,35,40,45,50,55 Days)

 EMA6Line (Short3,5,7,9,11,13 Days) = กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้น 3,5,7,9,11,13 วัน
 EMA6Line (Long30,35,40,45,50,55 Days) = กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลางยาว 30,35,40,45,50,55 วัน

 หลักวิเคราะห์ กลุ่มค่าเฉลี่ย
 แนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้น(Golden Cross) เมื่อ กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้น > กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลางยาว
 แนวโน้มแกว่งตัวขาลง(Dead Cross) เมื่อ กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้น < กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลางยาว
 เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย เส้นค่าเฉลี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ( มีโอกาสที่ราคาจะลงมาใกล้ หรือเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว แกว่งตัวขึ้นต่อ )
 เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย เส้นค่าเฉลี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ( มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาใกล้ หรือเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว แกว่งตัวลงต่อ )

 หุ้นในภาพตัวอย่างไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือ กำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น