หุ้นแข็งกว่าตลาดที่มีสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัว มีโอกาสแกว่งตัวขาขึ้น

 หุ้นแข็งกว่าตลาดที่มีสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัว มีโอกาสแกว่งตัวขาขึ้น

 เงื่อนไข:
Comparison(Stock/SET) > Convergence of MultiPle EMA (5, 10, 25, and 75 Days)

 EMA = Exponential Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนั

 หลักวิเคราะห์ Comparison (Stock/SET) การเปรียบเทียบ หุ้นกับตลาด
 แสดงสัญญาณ *แข็งแกร่ง กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางขึ้น
 แสดงสัญญาณ *อ่อน กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางลง
 แสดงสัญญาณ ใกล้เคียงตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางออกด้านข้าง

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ EMA น้อยวัน, EMA มากวัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น(Golden Cross) ราคา มีค่ามากกว่า MultiPle EMA
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง(Dead Cross) ราคา มีค่าน้อยกว่า MultiPle EMA