หุ้นที่มีสัญญาณกลับตัว และมีแนวโน้มขาขึ้น

 EMA 3 Days > EMA 8 Days & MACD (12, 25 Days) > 0
===================
 ความหมายเงื่อนไขทางเทคนิเคิล
EMA (3 วัน) มีค่ามากกว่า EMA (8 วัน) และ MACD(12, 25 วัน) มีค่ามากกว่า 0 หมายถึง หุ้นที่มีสัญญาณการกลับตัว โดยหุ้นยังมีแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้น

EMA = Exponential Moving Average
MACD = Moving Average Convergence Divergence

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ EMA น้อยวัน, EMA มากวัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น(Golden Cross) เมื่อ EMA น้อยวัน > EMA มากวัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง(Dead Cross) เมื่อ EMA น้อยวัน < EMA มากวัน

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ MACD (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ MACD > 0
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง เมื่อ MACD < 0