หุ้นที่มีสัญญาณแนวโน้มกลับตัวระยะสั้น

 หุ้นที่มีสัญญาณแนวโน้มกลับตัว แกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้นวันแรก

 เงื่อนไข:
EMA 5 Days > EMA 10 Days

 EMA = Exponential Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนั

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ EMA น้อยวัน, EMA มากวัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น(Golden Cross) ระยะสั้น เมื่อ EMA 5 วัน > EMA 10 วัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง(Dead Cross) ระยะสั้น เมื่อ EMA 5 วัน < EMA 10 วัน