หุ้นที่มีสัญญาณแนวโน้มระยะสั้นแกว่งตัวขาขึ้นระยะกลางวันแรก

 หุ้นที่มีสัญญาณแนวโน้มระยะสั้นแกว่งตัวขาขึ้นระยะกลางวันแรก

เงื่อนไข:
EMA6Line (Short3,5,7,9,11,13 Days)>EMA6Line (Long30,35,40,45,50,55 Days)(First day)

EMA = Exponential Moving Average
EMA6Line (Short) = กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้น 6 เส้น ตั้งค่าไว้ 3,5,7,9,11,13 วัน ตามลำดับ
EMA6Line (Long) = กลุ่มค่าเฉลี่ยระยะกลาง 6 เส้น ตั้งค่าไว้ 30,35,40,45,50,55 วัน ตามลำดับ

 หลักวิเคราะห์ EMA6Line (ให้ดูเป็นกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้น และระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น(Golden Cross) เมื่อ EMA6Line (Short) > EMA6Line (Long)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง(Dead Cross) เมื่อ EMA6Line (Short) < EMA6Line (Long)