หุ้นขาลงที่มีสัญญาณแกว่งตัววกขึ้น 3 วัน

 หุ้นขาลงที่มีสัญญาณแกว่งตัววกขึ้นมา 3 วัน

เงื่อนไข:
️ MACD < 0
️ MACD UP Last 3 Days

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ MACD (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ MACD > 0
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง เมื่อ MACD < 0

 จากรูป MACD แท่งสีเขียว = MACD วันปัจจุบัน มีค่ามากกว่า MACD แท่งวันวาน
 จากรูป MACD แท่งสีแดง = MACD วันปัจจุบัน มีค่าน้อยกว่า MACD แท่งวันวาน