หุ้นขาขึ้นแข็งแกร่งกว่าตลาด มีแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

 หุ้นแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งกว่าตลาดที่มีสัญญาณแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

เงื่อนไข:
Comparison (Stock/Set) RSI 14 Days > 55 (RSI First Day) & MACD > 0

 หลักวิเคราะห์ Comparison (Stock/SET) การเปรียบเทียบ หุ้นกับตลาด
 แสดงสัญญาณ *แข็งแกร่ง กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางขึ้น
 แสดงสัญญาณ *อ่อน กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางลง
 แสดงสัญญาณ ใกล้เคียงตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางออกด้านข้าง

 หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)
 Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70
 Oversold(ถูก) เมื่อ RSI มีค่าน้อยกว่า 30

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ MACD (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ MACD > 0
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง เมื่อ MACD < 0