หุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาด มีแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

 หุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาด ที่มีสัญญาณแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

เงื่อนไข:
Comparison (Stock/Set) RSI 14 Days > 55 (RSI First Day)

 หลักวิเคราะห์ Comparison (Stock/SET) การเปรียบเทียบ หุ้นกับตลาด
 แสดงสัญญาณ *แข็งแกร่ง กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางขึ้น
 แสดงสัญญาณ *อ่อน กว่าตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางลง
 แสดงสัญญาณ ใกล้เคียงตลาด เมื่อ Line Chart ขยับในทิศทางออกด้านข้าง

 หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)
 Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70
 Oversold(ถูก) เมื่อ RSI มีค่าน้อยกว่า 30