หุ้นขาขึ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

 หุ้นขาขึ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นระยะสั้น

เงื่อนไข:
1. RSI 14 Days > 55 (RSI First Day)
2. MACD > 0

 หลักวิเคราะห์
RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)
 Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70
 Oversold(ถูก) เมื่อ RSI มีค่าน้อยกว่า 30

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ MACD (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ MACD > 0
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง เมื่อ MACD < 0