📖 วิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ โดย อาจารย์ นที เอี่ยมโอภาส

 ADX(14Days) > Yesterday (First day) & ADX < 20 & DI+14 > DI-14 & DI+14 > ADX14
===================
 ความหมายเงื่อนไขทางเทคนิเคิล
ADX (14 วัน) มีค่ามากกว่าเมื่อวาน (เป็นวันแรก) และ ADX มีค่าน้อยกว่า 20 และ DI+ (14 วัน) มีค่ามากกว่า DI- (14 วัน) และ DI+ (14 วัน) มีค่ามากกว่า ADX (14 วัน) หมายถึง หุ้นที่มีสัญญาณการแกว่งตัวเพิ่มขึ้น โดยหุ้นยังมีแนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้น

ADX = Average Directional Index
DI = Directional Indicator

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ DI+,DI- (สำหรับการลงทุนระยะกลาง)
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ DI+ > DI-
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง เมื่อ DI+ < DI-

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ ADX พร้อมกับ DI+,DI-
 แสดงสัญญาณ การสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ ADX เพิ่มขึ้น และ DI+ > DI-
 แสดงสัญญาณ การสนับสนุนแนวโน้มขาลง เมื่อ ADX เพิ่มขึ้น และ DI+ < DI-