จับจังหวะหุ้นด้วย Ticker / Bid-Offer / Volume ด้วย Aspen (BASIC04)

📅 วัน: อังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา: 10:00 – 11:30 น. 

รายละเอียด:

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเรียนรู้เรียนรู้วิธีการดู Ticker / Bid – Offer / Volume ใน Aspen แบบพื้นฐาน 

ช่องทางการอบรม:

รับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams (MSTeams)

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02 651 4747 ต่อ 777