เตรียมพร้อมกลยุทธ์การลงทุนกับ Aspen (BASIC03)

📅 วัน: อังคารที่ 12 กันยายน 2566
เวลา: 9:30 – 16:00 น. 

รายละเอียด:

สำหรับนักลงทุนที่ใช้งานโปรแกรม Aspen Mobile หรือ Aspen Desktop ได้ในระดับพื้นฐาน และต้องการศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมประกอบกลยุทธ์การลงทุนแบบมืออาชีพ ด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคขั้นเบื้องต้น 

ช่องทางการอบรม:

รับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams (MSTeams)

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02 651 4747 ต่อ 777