การใช้งาน Aspen for Browser หลักสูตรเบื้องต้น (BASIC01)

📅 วัน: อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
เวลา: 9:30 – 16:00 น. 

รายละเอียด:

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นศึกษาการใช้เครื่องมือโปรแกรม Aspen for Browser เพื่อประกอบการลงทุน 

✅ เรียนรู้การใช้โปรแกรม Aspen for Browser ในหน้าฟังก์ชันพื้นฐานโดยละเอียด 
✅ รู้จักฟังก์ชันเสริมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุน 

ช่องทางการอบรม:

รับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams (MSTeams)

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02 651 4747 ต่อ 777