รางวัลที่ผ่านมา

 

ปี 2553: การประกวด Asia Pacific ICT Alliance Award

 • ThaiQuest e-Edition:
  รางวัล Merit Awards ประเภท Best of Research & Development

ปี 2553: การประกวด Thailand Excellence Software Contest and Awards

 • ThaiQuest e-Edition
 • iQNewsClip

ปี 2553: การประกวด Thailand ICT Awards 

 • ThaiQuest e-Edition:
  รางวัลชนะเลิศประเภท Research & Development
 • iQNewsClip:
  รางวัลชนะเลิศประเภท e-Government and Services

ปี 2551:

 • ThaiQuest Enterprise Search:
  รางวัลชนะเลิศประเภท Application and Infrastructure Tools
 • ThaiQuest Media Monitoring:
  รางวัลรองชนะเลิศประเภท E-Government and Services

ปี 2550:

 • ThaiQuest Enterprise Search:
  รางวัลรองชนะเลิศประเภท Application and Infrastructure Tools
 • ThaiQuest Automatic Text Categorization:
  รางวัลชนะเลิศประเภท Best of Research & Development