หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้น

หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้น  หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้น เงื่อนไข: Directional Indicator [DI+14>DI-14]  หลักวิเคราะห์ Directional Indicator (DI+,DI-)  แสดงสัญญาณ แนวโน้มแกว่งตัวขาขึ้น เมื่อ DI+ > DI-  แสดงสัญญาณ แนวโน้มแกว่งตัวขาลง เมื่อ DI+ < DI-...

หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นและมีวอลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นและมีวอลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา  หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขาขึ้นและมีปริมาณการซื้อขาย โดดเด่นเมื่อเทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา เงื่อนไข: 1. RSI 14 Days >= 60 2. Volume > Avg 5 Day  หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index...

หุ้นที่สัญญาณแกว่งตัวลงอย่างแรง

หุ้นที่สัญญาณแกว่งตัวลงอย่างแรง  หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวลงอย่างแรง เงื่อนไข: RSI 14 Days < Prev RSI 10%  หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)  Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70  Oversold(ถูก) เมื่อ RSI...

หุ้นที่สัญญาณแกว่งตัวขึ้นอย่างแรง

หุ้นที่สัญญาณแกว่งตัวขึ้นอย่างแรง  หุ้นที่มีสัญญาณแกว่งตัวขึ้นอย่างแรง เงื่อนไข: RSI 14 Days > Prev RSI 10%  หลักวิเคราะห์ RSI = Relative Strength Index (อัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมา ขึ้น-ลง)  Overbought(แพง) เมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70  Oversold(ถูก) เมื่อ RSI...

หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น (วันแรก)

หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น (วันแรก)  หุ้นที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น (วันแรก) เงื่อนไข: Slow Stochastic 9 Days %K > %D  หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ Slow Stochastic (สำหรับการลงทุนระยะสั้น)  มีสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะสั้น เมื่อ %K > %D  มีสัญญาณเป็นขาลงระยะสั้น...